Sanktuarium Święta Woda

Na szlaku pielgrzymim między Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy, a Tą co w Ostrej Świeci Bramie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych Podlasia, Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody swoją matczyną miłością otacza wszystkich tych, którzy do Niej się uciekają. Od czasu, gdy w 1997 r. w Świętej Wodzie, 10 km na północy wschód od Białegostoku na drodze nr 19 w kierunku Sokółki powstała Parafia prawie nie ma dnia bez Pielgrzymów. Przybywają tu, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle i cierpienia, ale także by patrząc na Nią i na Jej Syna, odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Oktawa Wielkanocna w Świętej Wodzie

Postarajmy się przyjeżdżać wcześniej, aby móc zaparkować, mieć czas na modlitwę i wiosenny, wielkanocny spacer z rodziną.

Modlitwa za kierowców przy kaplicy św. Krzysztofa z poświęceniem pojazdów po Mszy Świętej o godz. 15:00.

W darze Matce Bożej Bolesnej możemy ofiarować swój udział w procesji Okresu Wielkanocnego 7 razy. Chętne dzieci, młodzież i starszych zapraszamy latem w zakrystii i przy Grocie.

Dziękujemy za Waszą pomoc i tym, którzy mają dobre chęci. Potrzebne są ręce do pracy przy zieleni, pracach porządkowych i malowaniu.

Od 20 maja na parkingu zostanie umieszczonych 5 dużych kompozycji kwiatowych. Chętne rodziny, firmy, grupy chcące objąć patronatem jedną z kompozycji – prosimy o kontakt.

Święta Woda poleca kalendarz na 2025 rok. Koszt 5 zł. 


Dzień Matki Bożej z Lourdes,  Sobota, 11-05-2024:
Modlimy się za chorych.
Msze Święte o
 • 10:00,
 • 15:00 z sakramentem chorych i różańcem,
 • 18:00.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Niedziela 12-05-2024:
Niedzielny porządek Mszy Świętych w tym:
 • 10:00 I Komunia Święta,
 • 12:00 I Komunia Święta.
VI miesiąc Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Środa, 15-05-2024:
Msze Święte: 10:00, 15:00, 18:00.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Niedziela 19-05-2024:
Niedzielny porządek Mszy Świętych w tym:
 • 10:00 I Komunia Święta,
 • 12:00 I Komunia Święta,
 • 20:00 z Apelem Jasnogórskim.

Pielgrzymka Kobiet, Sobota, 25-05-2024 (więcej).

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, 30-05-2024:
Msza Święta z procesją o godz 10:00 (więcej, grupa procesyjna).
Ołtarzyki:
 • I Dąbrówki: Starowiejska od Zdrojowej i przyległe.
 • II Osiedle Leśne: Leszczynowa, Sosnowa i Świerkowa.
 • III Studzianki: Supraślska do Warszawskiej i przyległe.
 • IV Osiedle Dąbrówka: Sikorskiego, Sosnkowskiego.
Zatroszczmy się o miejsca, ołtarzyki, ich otoczenie jak teraz i w tym roku. Dajmy dobre świadectwo.

 

Msze Święte:

Msze Święte w Niedziele i Święta:
 • 8:00 poprzedzona Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej (przy obrazie Matki Bożej),
 • 10:00 z Różańcem od maja do grudnia (przy Grocie),
 • 12:00 poprzedzona modlitwą Anioł Pański (przy Grocie),
 • 15:00 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia (przy Grocie),
 • 18:00 przy obrazie Matki Bożej.
 • 20:00 zakończona Apelem Maryjnym (od 1-05 do 15-09).
Msze Święte w dni powszednie:
15:00, 18:00.

Modlitwy:

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie 14:50.
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Bolesnej:
sobota 14:30.
Nabożeństwo majowe:
codziennie w maju 18:00.
Apel Maryjny przy Grocie:
codziennie (od V do 15.IX) 21:00.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej:
sobota po Mszy Św. o 15:00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej: 
niedziela 7:45.
Różaniec: 
niedziela 17:40.
 

Kościół XXI wieku

Kościół XXI wieku znajduje się pod otwartym niebem Świętej Wody. Przy zewnętrznym ołtarzu budynku kościoła, przy grocie ze źródełkiem wzorowanej na kaplicy z Lourdes, otoczonym Kapliczkami Różańcowymi oraz stacjami Męki Pańskiej w okresie sprzyjających warunków pogodowych odprawiane są Msze Święte, Nabożeństwa Majowe i Apel Maryjny wraz z intencjami pielgrzymów.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Góra Krzyży

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miłosierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 r. z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego miejsca w Szawlach na Litwie.

W 2000 r. kiedy to Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej w jej centralnym miejscu ustawiono Krzyż Roku Jubileuszowego, który jest widoczny już na obrzeżach Białegostoku w odległości 7 km od Sanktuarium. Krzyżem tym parafianie Świętej Wody symbolicznie i z podlaską gościnnością witają przybywających pielgrzymów. Otaczają go tysiące krzyży przyniesionych przez pielgrzymów lub stawianych przez rodziny, parafie, instytucje i stowarzyszenia z całej Polski i z zagranicy.

Matce Bożej Bolesnej składane są również intencje w znaku kamienia, zanoszone na Górę Krzyży. Błogosławieństwo Krzyży ma miejsce corocznie na Błoniach z Ołtarzem, we wrześniu podczas pieszej Pielgrzymki z Krzyżami z Białostockiej Katedry. Na Górze Krzyży zasadzono Dąb Papieski Świętego Jana Pawła II. Symboliczną bramę na Górę Krzyży stanowi dzwonnica z czterema dzwonami, która stanęła w 2006 r. Góra Krzyży istnieje w świadomości wiernych jako Pomnik Trzeciego Tysiąclecia. Wokół niej są rozmieszczone Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej, znajdujące się na błoniach Świętego Jana Pawła II, na których obecnie trwają dalsze prace upiększające to miejsce.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Stacje Drogi Krzyżowej

W „kościele XXI wieku” Świętej Wody znajdują się rozważania Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa prowadzi wokół budynku kościoła, zaś kończy się na Golgocie, miejscu ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu Naszego Zbawiciela, który zmartwychwstając pokonał dla nas śmierć.

Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej

Wokół Góry Krzyży znajdują się murowane Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej. Z potrzeby ludzkich serc rozwinęło się tu Nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści, która jest odmawiana w sobotę po Mszy Świętej o godz. 15:00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 (od maja do października).

Ojciec Święty Jan Paweł II
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa

Pielgrzymom rozważąjącym Siedem Boleści Matki Bożej
na Dróżkach Maryjnych w Sanktuarium Święta Woda
poświęconych 24 maja 2003r.
wzywając obfitość łask Bożych