Sanktuarium Święta Woda

Na szlaku pielgrzymim między Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy, a Tą co w Ostrej Świeci Bramie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych Podlasia, Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody swoją matczyną miłością otacza wszystkich tych, którzy do Niej się uciekają. Od czasu, gdy w 1997 r. w Świętej Wodzie, 10 km na północy wschód od Białegostoku na drodze nr 19 w kierunku Sokółki powstała Parafia prawie nie ma dnia bez Pielgrzymów. Przybywają tu, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle i cierpienia, ale także by patrząc na Nią i na Jej Syna, odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Wielki Post w Świętej Wodzie

Nabożeństwa Wielkiego Postu
Droga Krzyżowa:
Piątki o 17:30, niedziele po Mszy Świętej o 15:00.
Gorzkie Żale z Koronką do Bożego Miłosierdzia:
Niedziele o 14:45.
Koronka (Różaniec) do Siedmiu Boleści (tekst modlitwy):
Soboty po Mszy Świętej o 15:00.
 
Dziękujemy za Waszą pomoc, składane ofiary na Świętą Wodę. Zawsze są potrzebne chętne ręce do pomocy. Z modlitwą do Matki Bożej Bolesnej i błogosławieństwem powierzamy rozpoczynający się tydzień Wielkiego Postu.
 
Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne RODZIN, DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH, Piątek 22-03-2024, Sobota 23-03-2024 (przed Niedzielą Palmową). Msze Święte o godz. 10:00, 15:00, 18:00.
 
Katecheza przedmałżeńska w Świętej Wodzie 2024

Katecheza przedmałżeńska rozpocznie się 18-02-2024 przez Niedziele Wielkiego Postu w kościele o godz. 18:00. Więcej informacji w kancelarii parafialnej.Pierwsza Komunia Święta Zapisy 2025, Piątek, 01-03-2024:
Rozpoczęcie zapisów dzieci klas II, parafian i pielgrzymów (więcej).

Miesiąc II Boleści, Sobota, 02-03-2024:
Msze Święte: 15:00, 18:00.

III Niedziela Wielkiego Postu 03-03-2024:
Niedzielny porządek Mszy Świętych, w tym: 

 • 8:00 z Godzinkami,
 • 10:00 z różańcem i spotkaniem Koła Żywego Różańca,
 • 12:00 z chrztami,
 • 15:00 poprzedzona Gorzkimi Żalami i Drogą krzyżową po zakończeniu,
 • 18:00 z różańcem i Katechezą przedmałżeńską po zakończeniu.

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 19-03-2024:
Msze Święte: 10:00, 15:00, 18:00.

Niedziela Palmowa, 24-03-2024:
Niedzielny porzadek Mszy Świętych, w tym:

 • 10:00 zakoczona przejściem do Zagrody u Matki, gdzie przewidujemy liczne atrakcje.
 • 12:00 z konkuresm Palm.
 • 15:00 z Drogą Krzyżową na Kalwarii.

Poświęceniem palm na wszystkich Mszach Świętych. Tradycją minionych lat zapraszamy rodziny, społeczności, grupy,... do wzięcia udziału w konkursie Palm. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do kancelarii.

Wielka Środa, 27-03-2023:
Rodzinna indywidualna droga krzyżowa (rozważanie Męki Pańskiej) do Świętej Wody (rodzinna, sąsiedzka, osiedlowa). Kościół będzie w tym czasie otwarty od 18:00 do 21:00.  W tym czasie będzie możliwe przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi). 

Triduum Paschalne, 28-03-2024, 29-03-2024, 30-03-2024:
Wszystkie nabożeństwa sprawowane o godz. 18:00.
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę od godz. 9:00 do 17:00 co pół godziny oraz po  zakończeniu Liturgii Wigilii Paschalnej.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Wielkanoc, 31-03-2023:
Msza Święta z procesją rezurekcyjną o godz. 6:00. Pozostałe Msze Święte: 10:00, 12:00, 15:00.
Zapraszamy do udziału w grupie procesyjnej (więcej).

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 07-04-2024:
Msze Święte w porządku niedzielnym, w tym:

 • 8:00,
 • 10:00 z procesją (więcej),
 • 12:00 z chrztami,
 • 15:00 z drogą krzyżową na Kalwarii,
 • 18:00.
Sobota, 13-04-2024:
Msza Święta o godz 17:00 z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Niedziela, 28-04-2024:
Festyn Rodzin w kaplicy Radości po Mszy Świętej o godz 12:00, czekamy na wszelkie dobre pomysły i inicjatywy.

Uroczystość Najświętszej Maryii Panny, Królowej Polski, Piątek, 03-05-2024:
Msze Świete w porzadku letnim niedzielnym:
 • 8:00,
 • 10:00 z różańcem,
 • 12:00 z procesją (więcej),
 • 15:00,
 • 18:00 z nabożeństwem Majowym,
 • 20:00 z Apelem Jasnogórskim.
Pielgrzymka Kobiet, Sobota, 25-05-2024 (więcej).
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwii Chrystusa, Boże Ciało, 30-05-2024:
Msza Święta z procesją o godz 10:00 (więcej).
 

Msze Święte:

Msze Święte w Niedziele i Święta:
 • 8:00 poprzedzona Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej (przy obrazie Matki Bożej),
 • 10:00 z Różańcem od maja do grudnia (przy Grocie),
 • 12:00 poprzedzona modlitwą Anioł Pański (przy Grocie),
 • 15:00 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia (przy Grocie),
 • 18:00 przy obrazie Matki Bożej.
 • 20:00 zakończona Apelem Maryjnym (od 1-05 do 15-09).
Msze Święte w dni powszednie:
15:00, 18:00.

Modlitwy:

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie 14:50.
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Bolesnej:
sobota 14:30.
Nabożeństwo majowe:
codziennie w maju 18:00.
Apel Maryjny przy Grocie:
codziennie (od V do 15.IX) 21:00.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej:
sobota po Mszy Św. o 15:00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej: 
niedziela 7:45.
Różaniec: 
niedziela 17:40.
 

Kościół XXI wieku

Kościół XXI wieku znajduje się pod otwartym niebem Świętej Wody. Przy zewnętrznym ołtarzu budynku kościoła, przy grocie ze źródełkiem wzorowanej na kaplicy z Lourdes, otoczonym Kapliczkami Różańcowymi oraz stacjami Męki Pańskiej w okresie sprzyjających warunków pogodowych odprawiane są Msze Święte, Nabożeństwa Majowe i Apel Maryjny wraz z intencjami pielgrzymów.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Góra Krzyży

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miłosierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 r. z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego miejsca w Szawlach na Litwie.

W 2000 r. kiedy to Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej w jej centralnym miejscu ustawiono Krzyż Roku Jubileuszowego, który jest widoczny już na obrzeżach Białegostoku w odległości 7 km od Sanktuarium. Krzyżem tym parafianie Świętej Wody symbolicznie i z podlaską gościnnością witają przybywających pielgrzymów. Otaczają go tysiące krzyży przyniesionych przez pielgrzymów lub stawianych przez rodziny, parafie, instytucje i stowarzyszenia z całej Polski i z zagranicy.

Matce Bożej Bolesnej składane są również intencje w znaku kamienia, zanoszone na Górę Krzyży. Błogosławieństwo Krzyży ma miejsce corocznie na Błoniach z Ołtarzem, we wrześniu podczas pieszej Pielgrzymki z Krzyżami z Białostockiej Katedry. Na Górze Krzyży zasadzono Dąb Papieski Świętego Jana Pawła II. Symboliczną bramę na Górę Krzyży stanowi dzwonnica z czterema dzwonami, która stanęła w 2006 r. Góra Krzyży istnieje w świadomości wiernych jako Pomnik Trzeciego Tysiąclecia. Wokół niej są rozmieszczone Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej, znajdujące się na błoniach Świętego Jana Pawła II, na których obecnie trwają dalsze prace upiększające to miejsce.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Stacje Drogi Krzyżowej

W „kościele XXI wieku” Świętej Wody znajdują się rozważania Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa prowadzi wokół budynku kościoła, zaś kończy się na Golgocie, miejscu ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu Naszego Zbawiciela, który zmartwychwstając pokonał dla nas śmierć.

Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej

Wokół Góry Krzyży znajdują się murowane Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej. Z potrzeby ludzkich serc rozwinęło się tu Nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści, która jest odmawiana w sobotę po Mszy Świętej o godz. 15:00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 (od maja do października).

Ojciec Święty Jan Paweł II
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa

Pielgrzymom rozważąjącym Siedem Boleści Matki Bożej
na Dróżkach Maryjnych w Sanktuarium Święta Woda
poświęconych 24 maja 2003r.
wzywając obfitość łask Bożych