Sanktuarium Święta Woda

Na szlaku pielgrzymim między Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy, a Tą co w Ostrej Świeci Bramie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych Podlasia, Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody swoją matczyną miłością otacza wszystkich tych, którzy do Niej się uciekają. Od czasu, gdy w 1997 r. w Świętej Wodzie, 10 km na północy wschód od Białegostoku na drodze nr 19 w kierunku Sokółki powstała Parafia prawie nie ma dnia bez Pielgrzymów. Przybywają tu, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle i cierpienia, ale także by patrząc na Nią i na Jej Syna, odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Wrzesień w Świętej Wodzie

Nowenna do Matki Bożej Bolesnej, 06-09-2021 - 14-09-2021 (modlitwa).
Msze Święte codziennie: 15:00, 18:00.

Niedziela odpustowa u Matki Bożej Bolesnej, 12-09-2021.
Msze Święte: 8:00, 10:00, 12:00 (z pielgrzymką parlamentarzystów władz samorządowych i rządowych województwa podlaskiego z procesją), 15:00 (z Drogą Krzyżową), 18:00, 20:00 (z Apelem Jasnogórskim).

Pielgrzymka z Krzyżami 11-09-2021
Zawiązanie grupy modlitewnej o godz. 14:00 przy IV boleści. Modlitwa rozpocznie się na błoniach św. Jana Pawła II Koronką do Siedmiu Boleści Matki Bożej i zakończy się uroczystym wejściem z Krzyżem. Msza Święta o godz.15:00 z Drogą Krzyżową na Kalwarii. 

Tydzień Nowenny Odpustowej 13-09-2021 - 19-09-2021:
10:00, 15:00, 18:00.

24 Godzinne Rozważania Męki Pańskiej 14-09-2021, 15-09-2021:
poprowadzone przez ks. Dominika Chmielewskiego.
Rozpoczęcie 14-09-2021 (Święto Podwyższenia Krzyża) godz. 15:00 - Eucharystia.
Zakończenie 15-09-2021 (Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej) godz. 17:00 - Eucharystia.
Kontakt telefoniczny 500 685 005 w godzinach od 10:00 do 16:00. 

Aktywna Niedziela, zakończenie oktawy odpustowej u Matki Bożej Bolesnej, 19-09-2021.
8:00 (z godzinkami), 10:00 (z procesją Eucharystyczną), 12:00 (z błogosławieństwem dzieci), 15:00 (z Drogą Krzyżową), 18:00, 20:00

Dzień Jedności Rolniczej, Niedziela 26-09-2021:
8:00 (z godzinkami), 10:00 (z Różańcem), 12:00 (z uroczystością Dnia Jedności Rolniczej), 15:00, 18:00.

Msze Święte:

Niedziele:
08:00, 10:00, 11:00 (od X do Niedzieli Miłosierdzia), 12:00, 13:00 (od 1 X do 5. Niedzieli Wielkiego Postu), 15:00, 18:00, 20:00 (od V do 15.IX).
Dni powszednie:
15:00, 18:00 (w soboty liturgia niedzielna).
Dziękczynienie za 300 lat Świętej Wody przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, Środa 22-09-2021:
10:00, 15:00 (z sakramentem chorych, Różańcem), 18:00.
Dzień Jedności Rolniczej, Niedziela 26-09-2021:
8:00 (z godzinkami), 10:00 (z Różańcem), 12:00 (z uroczystością Dnia Jedności Rolniczej), 15:00, 18:00.

Modlitwy:

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie 14:50.
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Bolesnej:
sobota 14:30.
Nabożeństwo majowe:
codziennie w maju 18:00.
Apel Maryjny przy Grocie:
codziennie (od V do 15.IX) 21:00.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej:
sobota po Mszy Św. o 15:00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej:
niedziela 7:45.
Różaniec:
niedziela 17:40.
Dziękczynienie za 300 lat Świętej Wody
przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej.
22. każdego miesiąca od marca do października w 2021 r.
Mszy Św. o 10:00, 15:00 (z Różańcem), 18:00.

Kościół XXI wieku

Kościół XXI wieku znajduje się pod otwartym niebem Świętej Wody. Przy zewnętrznym ołtarzu budynku kościoła, przy grocie ze źródełkiem wzorowanej na kaplicy z Lourdes, otoczonym Kapliczkami Różańcowymi oraz stacjami Męki Pańskiej w okresie sprzyjających warunków pogodowych odprawiane są Msze Święte, Nabożeństwa Majowe i Apel Maryjny wraz z intencjami pielgrzymów.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Góra Krzyży

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miłosierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 r. z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego miejsca w Szawlach na Litwie.

W 2000 r. kiedy to Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej w jej centralnym miejscu ustawiono Krzyż Roku Jubileuszowego, który jest widoczny już na obrzeżach Białegostoku w odległości 7 km od Sanktuarium. Krzyżem tym parafianie Świętej Wody symbolicznie i z podlaską gościnnością witają przybywających pielgrzymów. Otaczają go tysiące krzyży przyniesionych przez pielgrzymów lub stawianych przez rodziny, parafie, instytucje i stowarzyszenia z całej Polski i z zagranicy.

Matce Bożej Bolesnej składane są również intencje w znaku kamienia, zanoszone na Górę Krzyży. Błogosławieństwo Krzyży ma miejsce corocznie na Błoniach z Ołtarzem, we wrześniu podczas pieszej Pielgrzymki z Krzyżami z Białostockiej Katedry. Na Górze Krzyży zasadzono Dąb Papieski Świętego Jana Pawła II. Symboliczną bramę na Górę Krzyży stanowi dzwonnica z czterema dzwonami, która stanęła w 2006 r. Góra Krzyży istnieje w świadomości wiernych jako Pomnik Trzeciego Tysiąclecia. Wokół niej są rozmieszczone Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej, znajdujące się na błoniach Świętego Jana Pawła II, na których obecnie trwają dalsze prace upiększające to miejsce.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Stacje Drogi Krzyżowej

W „kościele XXI wieku” Świętej Wody znajdują się rozważania Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa prowadzi wokół budynku kościoła, zaś kończy się na Golgocie, miejscu ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu Naszego Zbawiciela, który zmartwychwstając pokonał dla nas śmierć.

Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej

Wokół Góry Krzyży znajdują się murowane Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej. Z potrzeby ludzkich serc rozwinęło się tu Nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści, która jest odmawiana w sobotę po Mszy Świętej o godz. 15:00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 (od maja do października).

Ojciec Święty Jan Paweł II
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa

Pielgrzymom rozważąjącym Siedem Boleści Matki Bożej
na Dróżkach Maryjnych w Sanktuarium Święta Woda
poświęconych 24 maja 2003r.
wzywając obfitość łask Bożych