Sanktuarium Święta Woda

Na szlaku pielgrzymim między Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy, a Tą co w Ostrej Świeci Bramie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych Podlasia, Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody swoją matczyną miłością otacza wszystkich tych, którzy do Niej się uciekają. Od czasu, gdy w 1997 r. w Świętej Wodzie, 10 km na północy wschód od Białegostoku na drodze nr 19 w kierunku Sokółki powstała Parafia prawie nie ma dnia bez Pielgrzymów. Przybywają tu, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle i cierpienia, ale także by patrząc na Nią i na Jej Syna, odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Maj w Świętej Wodzie

Nabożeństwo Majowe po Mszy Świętej o godz. 18:00.

Trzecia Niedziela Wielkanocna 01-05-2022:
Msze Święte: 8:00, 10:00 (z różańcem), 12:00 (z procesją, dziękczynieniem i zawierzeniem Matce Bożej Bolesnej Rodzin doświadczonych przez trudny czas pandemii i obecnej sytuacji), 15:00 (z drogą Krzyżową), 18:00, 20:00. 
Miesiąc IV Boleści 02-05-2022:
Msze Święte: 10:00, 12:00, 15:00, 18:00.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 03-05-2022:
Msze Święte: 8:00, 10:00 (Msza Święta w intencji os. Leśnego z różańcem i modlitwą przy Krzyżu), 12:00 (ze spotkaniem kandydatów do sakramentu bierzmowania), 15:00, 18:00, 20:00.
Niedziela Dobrego Pasterza 08-05-2022:
Msze Święte: 8:00, 10:00 (z różańcem), 12:00, 15:00, 18:00, 20:00. 
Piąta Niedziela Wielkanocna 15-05-2022:
Msze Święte: 8:00, 10:00, 12:00 (z uroczystością przyjęcia I Komunii Świętej), 15:00, 18:00, 20:00.
Pielgrzymka Kobiet 21-05-2022 o charakterze indywidualnym.
17:00 spotkanie na Błoniach Jana Pawła II przy IV boleści. Zawiązanie grupy. 18:00 Eucharystia.
Szósta Niedziela Wielkanocna 22-05-2022:
Msze Święte: 8:00, 10:00 (z uroczystością przyjęcia I Komunii Świętej), 12:00 (z uroczystością przyjęcia I Komunii Świętej), 15:00, 18:00, 20:00.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 29-05-2022:
Msze Święte: 8:00, 10:00, 12:00 (z uroczystością przyjęcia I Komunii Świętej), 15:00, 18:00.
Miesiąc V Boleści 02-06-2022:
Msze Święte: 10:00, 15:00, 18:00.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 05-06-2022:
Msza Święta o godz. 12:00 z udziałem wszystkich dzieci I Komunijnych oraz I Rocznicy Komunii Świętej wraz z rodzinami. Po Mszy Świętej rozpocznie się Rodzinne Świętowanie w kaplicy radości (z własnym koszykiem), połączone z Niespodzianką związaną z obchodami Dnia Dziecka.

Msze Święte:

Niedziele:
08:00, 10:00, 11:00 (od X do V Niedzieli Wielkiego Postu), 12:00, 15:00, 18:00, 20:00 (od V do 15.IX).
Dni powszednie:
15:00, 18:00 (w soboty liturgia niedzielna).
Msze Święte w niedziele i święta od maja do 15 września:
8:00, 10:00 (z różańcem do grudnia), 12:00 (z błogosławieństwem dzieci), 15:00 (z możliwością poświęcenia pojazdów przy kaplicy św. Krzysztofa), 18:00, 20:00 (z Apelem Jasnogórskim). 
 
Pięć pierwszych sobót miesiąca.
Od maja do września 2022 r. (7.05 - 18:00, 4.06 - 18:00, 2.07 - 19:00, 6.08 - 19:00, 3.09 - 18:00), więcej aktualnościach.

Modlitwy:

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie 14:50.
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Bolesnej:
sobota 14:30.
Nabożeństwo majowe:
codziennie w maju 18:00.
Apel Maryjny przy Grocie:
codziennie (od V do 15.IX) 21:00.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej:
sobota po Mszy Św. o 15:00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej:
niedziela 7:45.
Różaniec:
niedziela 17:40.
Dziękczynienie za jubileusz 300 lat Świętej Wody, 25 lat Parafii i 25 lat Góry Krzyży
15. każdego miesiąca od grudnia 2021 do września w 2022 r.
Mszy Św. o 10:00, 15:00 (z homilią, z sakramentem chorych i koronką (różańcem) do siedmiu boleści), 18:00.

Kościół XXI wieku

Kościół XXI wieku znajduje się pod otwartym niebem Świętej Wody. Przy zewnętrznym ołtarzu budynku kościoła, przy grocie ze źródełkiem wzorowanej na kaplicy z Lourdes, otoczonym Kapliczkami Różańcowymi oraz stacjami Męki Pańskiej w okresie sprzyjających warunków pogodowych odprawiane są Msze Święte, Nabożeństwa Majowe i Apel Maryjny wraz z intencjami pielgrzymów.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Góra Krzyży

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miłosierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 r. z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego miejsca w Szawlach na Litwie.

W 2000 r. kiedy to Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej w jej centralnym miejscu ustawiono Krzyż Roku Jubileuszowego, który jest widoczny już na obrzeżach Białegostoku w odległości 7 km od Sanktuarium. Krzyżem tym parafianie Świętej Wody symbolicznie i z podlaską gościnnością witają przybywających pielgrzymów. Otaczają go tysiące krzyży przyniesionych przez pielgrzymów lub stawianych przez rodziny, parafie, instytucje i stowarzyszenia z całej Polski i z zagranicy.

Matce Bożej Bolesnej składane są również intencje w znaku kamienia, zanoszone na Górę Krzyży. Błogosławieństwo Krzyży ma miejsce corocznie na Błoniach z Ołtarzem, we wrześniu podczas pieszej Pielgrzymki z Krzyżami z Białostockiej Katedry. Na Górze Krzyży zasadzono Dąb Papieski Świętego Jana Pawła II. Symboliczną bramę na Górę Krzyży stanowi dzwonnica z czterema dzwonami, która stanęła w 2006 r. Góra Krzyży istnieje w świadomości wiernych jako Pomnik Trzeciego Tysiąclecia. Wokół niej są rozmieszczone Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej, znajdujące się na błoniach Świętego Jana Pawła II, na których obecnie trwają dalsze prace upiększające to miejsce.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Stacje Drogi Krzyżowej

W „kościele XXI wieku” Świętej Wody znajdują się rozważania Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa prowadzi wokół budynku kościoła, zaś kończy się na Golgocie, miejscu ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu Naszego Zbawiciela, który zmartwychwstając pokonał dla nas śmierć.

Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej

Wokół Góry Krzyży znajdują się murowane Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej. Z potrzeby ludzkich serc rozwinęło się tu Nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści, która jest odmawiana w sobotę po Mszy Świętej o godz. 15:00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 (od maja do października).

Ojciec Święty Jan Paweł II
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa

Pielgrzymom rozważąjącym Siedem Boleści Matki Bożej
na Dróżkach Maryjnych w Sanktuarium Święta Woda
poświęconych 24 maja 2003r.
wzywając obfitość łask Bożych