Sanktuarium Święta Woda

Na szlaku pielgrzymim między Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy, a Tą co w Ostrej Świeci Bramie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych Podlasia, Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody swoją matczyną miłością otacza wszystkich tych, którzy do Niej się uciekają. Od czasu, gdy w 1997 r. w Świętej Wodzie, 10 km na północy wschód od Białegostoku na drodze nr 19 w kierunku Sokółki powstała Parafia prawie nie ma dnia bez Pielgrzymów. Przybywają tu, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle i cierpienia, ale także by patrząc na Nią i na Jej Syna, odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Wakacje w Świętej Wodzie

Krzysztof z dziećmi w Kaplicy Radości

Błogosławieństwo dzieci, niespodzianka a także zabawa fantowa. Zbieramy losy w lipcu jako pomoc i wsparcie Tego Miejsca, które służy rodzinom i dzieciom. Przychodzimy, spędzamy czas; rozważmy jak pomagamy, co robimy myśląc o przyszłości.

Przez dwie niedziele festyn w Kaplicy Radości od godz. 11:00 do 18:00. Wiele atrakcji. Zawsze czekamy na dobre pomysły i ich realizację. Potrzeba osób zaangażowanych. Z racji św. Krzysztofa możemy się włączyć aby uświetnić tegoroczne obchody- zapraszamy firmy, salony i instytucje.

 Prosimy św. Krzysztofa o orędownictwo, z błogosławieństwem zawierzamy Matce Bożej Bolesnej przeżywamy czas.

Na Mszy Świętej gromadzimy się przed ołtarzem przy Grocie. Pamiętamy o nakryciu głowy, parasolach, własnym krześle. Nie zajmujemy miejsca w konfesjonałach. Niech to będzie wspólna troska o kościół. Zwróćmy uwagę na wszelkie informacje. Postarajmy się znaleźć czas dla siebie i rodziny.

Dziękujemy za okazaną pomoc 3 osobom. Pamiętamy w modlitwie i zapraszamy wszystkich patrzących w przyszłość Świętej Wody.


Uroczystość św. Krzysztofa, Niedziela, 21-07-2024:
Niedzielny porządek Mszy Świętych w tym:
 • 8:00 z Godzinkami,
 • 10:00 z błogosławieństwem i uroczystym poświęceniem pojazdów. Motocykle wjeżdżają przez IV Boleść na Błonie Jana Pawła II.
 • 12:00 Msza Święta w intencji mieszkańców Studzianek,
 • 15:00,
 • 18:00,
 • 20:00 z Apelem.
Poświęcenie pojazdów po każdej Mszy Świętej. Uroczyste rozpoczęcie o godz. 10:00. Motocykliści przed Mszą Świętą gromadzą się na Błoniach Jana Pawła II – wjazd od IV Boleści.
Festyn Św. Krzysztof dzieciom w Kaplicy Radości od godz. 11:00 do godz. 18:00 z koszykiem własnym przy ognisku, dmuchańce, zabawa fantowa ...niespodzianka. Oczekujemy na dobre propozycje do zrealizowania. Dobry pomysł może ubogacić czas uroczystości – to Twoja reklama wystawiona na ten czas. Zapraszamy.

W kościele z lewej strony przy ołtarzu możemy składać intencje ku czci św. Krzysztofa, w których się modlimy każdego dnia tygodnia o godz. 18:00. Msza Święta, procesja do Kaplicy, modlitwa . błogosławieństwo i poświęcenie pojazdów.

Dzień św. Krzysztofa (patrona kierowców i podróżujących), Czwartek, 25-07-2024:
Poświęcenie pojazdów przy Kaplicy do 21:00 poza godzinami Mszy Świętej.
Msze Święte: 10:00, 15:00, 18:00, 20:00 z procesją światła do Świętego Krzysztofa, zakończenie uroczystym wyjazdem. Od godz. 18:00 do 21:00 przy Kaplicy na parkingu autobusowym zabawa Fantowa. Każdy los wygrywa. Zbieramy losy – losowanie 28-07-2024 o godz. 14:00.    
      
Niedziela I Boleści, 28-07-2024:
Rocznica poświęcenia parkingu, za co wszystkim wspierającym dziękujemy. Poświęcenie pojazdów po każdej Mszy Świętej, uroczyste po Mszy Świętej o godz. 12:00. Dzieci na Mszę Świętą przy Grocie przyjeżdżają swoimi pojazdami (wózkami, rowerami, samochodami, itp.).

Procesja ze św. Krzysztofem, 28-07-2024:
Poświęcenie pojazdów w I rocznicę wybudowania parkingu. Festyn w Kaplicy Radości, wspólna zabawa, pojazd konny, dmuchańce, kula hula, kącik kreatywny, przy ognisku z własnym koszykiem, różne atrakcje, zapraszamy wszystkich ze swoimi pomysłami.
O godz. 14:00  rozlosowanie 1 z 10 zebranych kuponów na Kaplicę radości. Św. Krzysztof dzieciom.
 

Msze Święte:

Msze Święte w Niedziele i Święta:
 • 8:00 poprzedzona Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej (przy obrazie Matki Bożej),
 • 10:00 z Różańcem od maja do grudnia (przy Grocie),
 • 12:00 poprzedzona modlitwą Anioł Pański (przy Grocie),
 • 15:00 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia (przy Grocie),
 • 18:00 przy obrazie Matki Bożej.
 • 20:00 zakończona Apelem Maryjnym (od 1-05 do 15-09).
Msze Święte w dni powszednie:
15:00, 18:00.

Modlitwy:

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie 14:50.
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Bolesnej:
sobota 14:30.
Nabożeństwo majowe:
codziennie w maju 18:00.
Apel Maryjny przy Grocie:
codziennie (od V do 15.IX) 21:00.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej:
sobota po Mszy Św. o 15:00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej: 
niedziela 7:45.
Różaniec: 
niedziela 17:40.
 

Kościół XXI wieku

Kościół XXI wieku znajduje się pod otwartym niebem Świętej Wody. Przy zewnętrznym ołtarzu budynku kościoła, przy grocie ze źródełkiem wzorowanej na kaplicy z Lourdes, otoczonym Kapliczkami Różańcowymi oraz stacjami Męki Pańskiej w okresie sprzyjających warunków pogodowych odprawiane są Msze Święte, Nabożeństwa Majowe i Apel Maryjny wraz z intencjami pielgrzymów.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Góra Krzyży

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miłosierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 r. z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego miejsca w Szawlach na Litwie.

W 2000 r. kiedy to Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej w jej centralnym miejscu ustawiono Krzyż Roku Jubileuszowego, który jest widoczny już na obrzeżach Białegostoku w odległości 7 km od Sanktuarium. Krzyżem tym parafianie Świętej Wody symbolicznie i z podlaską gościnnością witają przybywających pielgrzymów. Otaczają go tysiące krzyży przyniesionych przez pielgrzymów lub stawianych przez rodziny, parafie, instytucje i stowarzyszenia z całej Polski i z zagranicy.

Matce Bożej Bolesnej składane są również intencje w znaku kamienia, zanoszone na Górę Krzyży. Błogosławieństwo Krzyży ma miejsce corocznie na Błoniach z Ołtarzem, we wrześniu podczas pieszej Pielgrzymki z Krzyżami z Białostockiej Katedry. Na Górze Krzyży zasadzono Dąb Papieski Świętego Jana Pawła II. Symboliczną bramę na Górę Krzyży stanowi dzwonnica z czterema dzwonami, która stanęła w 2006 r. Góra Krzyży istnieje w świadomości wiernych jako Pomnik Trzeciego Tysiąclecia. Wokół niej są rozmieszczone Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej, znajdujące się na błoniach Świętego Jana Pawła II, na których obecnie trwają dalsze prace upiększające to miejsce.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Stacje Drogi Krzyżowej

W „kościele XXI wieku” Świętej Wody znajdują się rozważania Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa prowadzi wokół budynku kościoła, zaś kończy się na Golgocie, miejscu ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu Naszego Zbawiciela, który zmartwychwstając pokonał dla nas śmierć.

Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej

Wokół Góry Krzyży znajdują się murowane Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej. Z potrzeby ludzkich serc rozwinęło się tu Nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści, która jest odmawiana w sobotę po Mszy Świętej o godz. 15:00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 (od maja do października).

Ojciec Święty Jan Paweł II
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa

Pielgrzymom rozważąjącym Siedem Boleści Matki Bożej
na Dróżkach Maryjnych w Sanktuarium Święta Woda
poświęconych 24 maja 2003r.
wzywając obfitość łask Bożych