Sanktuarium Święta Woda

Na szlaku pielgrzymim między Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy, a Tą co w Ostrej Świeci Bramie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych Podlasia, Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody swoją matczyną miłością otacza wszystkich tych, którzy do Niej się uciekają. Od czasu, gdy w 1997 r. w Świętej Wodzie, 10 km na północy wschód od Białegostoku na drodze nr 19 w kierunku Sokółki powstała Parafia prawie nie ma dnia bez Pielgrzymów. Przybywają tu, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle i cierpienia, ale także by patrząc na Nią i na Jej Syna, odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Wielki Post w Świętej Wodzie

Droga Krzyżowa
Piątki o 17:30, niedziele po Mszy Świętej o 15:00.
Gorzkie Żale z Koronką do Bożego Miłosierdzia
Niedziele o 14:45.
Godzinki o Matki Bożej Bolesnej (tekst modlitwy):
Niedziele o 7:45.
Różaniec część Bolesna: 
Niedziele o 17:45.
Koronka (Różaniec) do Siedmiu Boleści (tekst modlitwy):
Soboty po Mszy Świętej o 15:00.
Niedziele Wielkiego Postu:
12:00 Msza Święta przy Grocie z udziałem rodzin i dzieci połączona ze wspólnym wyjściem na plac Siedmiu Dróg.
 
Przepraszamy za utrudnienia kierowcom. Przypominamy o możliwości parkowania na starej drodze po obu stronach pod skosem i na tyłach Świętej Wody. Zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu. Jest gdzie pójść przed Mszą Świętą.

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu, 26-03-2023:
Msze Święte zgodnie z porządkiem niedzielnym: 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00.

Rekolekcje Wielkopostne RODZIN, PARAFIAN, PIELGRZYMÓW, Piątek 31-03-2023, Sobota 01-04-2023:
Msze Święte o 10:00, 15:00, 18:00. Kwadrans przed Mszą Świętą okazja do spowiedzi. Niech to będzie dla rodzin, dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków; dla parafian i pielgrzymów czas spotkań rekolekcyjnych u Matki Bożej Bolesnej.

Niedziela Palmowa, 02-04-2023:
Poświęceniem palm na wszystkich Mszach Świętych.
  • 12:00 Uroczyste poświęcenie palm połączone z procesją z placu Siedmiu Dróg.
  • 15:00 Msza Święta z Drogą Krzyżową na Kalwarii.
Możemy złożyć palemki intencyjne. Czekamy na zgłoszenia Palm (rodzin, grup, społeczności,...) do konkursu. Jadąc własnym pojazdem postarajmy się wcześniej wyjechać, spokojnie zaparkować i skorzystać ze spaceru. Niech to będzie nasze świadectwo.

Wielka Środa, 05-04-2023:
Rodzinna indywidualna droga krzyżowa do Świętej Wody (rodzinna, sąsiedzka, osiedlowa). Kościół będzie w tym czasie otwarty od 18:00 do 21:00.  W tym czasie będzie możliwe przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi). 

Msze Święte:

Msze Święte w Niedziele i Święta od 15 września do maja:
  • 8:00 poprzedzona Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej (przy obrazie Matki Bożej),
  • 10:00 poprzedzona modlitwą za zmarłych (przy Grocie),
  • 12:00 poprzedzona modlitwą Anioł Pański (przy Grocie),
  • 15:00 poprzedzona Koronką do Bożgo Miłosierdzia (przy Grocie),
  • 18:00 poprzedzona Różańcem (przy obrazie Matki Bożej).
Msze Świete w dni powszednie:
15:00, 18:00.

Modlitwy:

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie 14:50.
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Bolesnej:
sobota 14:30.
Nabożeństwo majowe:
codziennie w maju 18:00.
Apel Maryjny przy Grocie:
codziennie (od V do 15.IX) 21:00.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej:
sobota po Mszy Św. o 15:00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej:
niedziela 7:45.
Różaniec:
niedziela 17:40.

Kościół XXI wieku

Kościół XXI wieku znajduje się pod otwartym niebem Świętej Wody. Przy zewnętrznym ołtarzu budynku kościoła, przy grocie ze źródełkiem wzorowanej na kaplicy z Lourdes, otoczonym Kapliczkami Różańcowymi oraz stacjami Męki Pańskiej w okresie sprzyjających warunków pogodowych odprawiane są Msze Święte, Nabożeństwa Majowe i Apel Maryjny wraz z intencjami pielgrzymów.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Góra Krzyży

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miłosierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 r. z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego miejsca w Szawlach na Litwie.

W 2000 r. kiedy to Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej w jej centralnym miejscu ustawiono Krzyż Roku Jubileuszowego, który jest widoczny już na obrzeżach Białegostoku w odległości 7 km od Sanktuarium. Krzyżem tym parafianie Świętej Wody symbolicznie i z podlaską gościnnością witają przybywających pielgrzymów. Otaczają go tysiące krzyży przyniesionych przez pielgrzymów lub stawianych przez rodziny, parafie, instytucje i stowarzyszenia z całej Polski i z zagranicy.

Matce Bożej Bolesnej składane są również intencje w znaku kamienia, zanoszone na Górę Krzyży. Błogosławieństwo Krzyży ma miejsce corocznie na Błoniach z Ołtarzem, we wrześniu podczas pieszej Pielgrzymki z Krzyżami z Białostockiej Katedry. Na Górze Krzyży zasadzono Dąb Papieski Świętego Jana Pawła II. Symboliczną bramę na Górę Krzyży stanowi dzwonnica z czterema dzwonami, która stanęła w 2006 r. Góra Krzyży istnieje w świadomości wiernych jako Pomnik Trzeciego Tysiąclecia. Wokół niej są rozmieszczone Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej, znajdujące się na błoniach Świętego Jana Pawła II, na których obecnie trwają dalsze prace upiększające to miejsce.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Stacje Drogi Krzyżowej

W „kościele XXI wieku” Świętej Wody znajdują się rozważania Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa prowadzi wokół budynku kościoła, zaś kończy się na Golgocie, miejscu ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu Naszego Zbawiciela, który zmartwychwstając pokonał dla nas śmierć.

Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej

Wokół Góry Krzyży znajdują się murowane Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej. Z potrzeby ludzkich serc rozwinęło się tu Nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści, która jest odmawiana w sobotę po Mszy Świętej o godz. 15:00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 (od maja do października).

Ojciec Święty Jan Paweł II
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa

Pielgrzymom rozważąjącym Siedem Boleści Matki Bożej
na Dróżkach Maryjnych w Sanktuarium Święta Woda
poświęconych 24 maja 2003r.
wzywając obfitość łask Bożych