Sanktuarium Święta Woda

Na szlaku pielgrzymim między Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy, a Tą co w Ostrej Świeci Bramie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych Podlasia, Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody swoją matczyną miłością otacza wszystkich tych, którzy do Niej się uciekają. Od czasu, gdy w 1997 r. w Świętej Wodzie, 10 km na północy wschód od Białegostoku na drodze nr 19 w kierunku Sokółki powstała Parafia prawie nie ma dnia bez Pielgrzymów. Przybywają tu, aby wypłakać przed Maryją swoje troski, bóle i cierpienia, ale także by patrząc na Nią i na Jej Syna, odzyskać nadzieję i odwagę do znoszenia trudów ziemskiej pielgrzymki, do dźwigania swoich codziennych krzyży.

Listopad w Świętej Wodzie

Rodzinne Świętowanie Niedziel w Świętej Wodzie

Zapraszamy wszystkich na rodzinne spędzanie Niedzieli w Świętej Wodzie U Matki (13-11-2022, 20-11-2022, 24-11-2022, 4-12-2022), które rozpocznie się po Mszy Świętej o 12:00 z błogosławieństwem dzieci, procesyjnym przejściem z pod Groty w kierunku Kaplicy Radości. Na dzieci czekają różnego rodzaju atrakcje prowadzone przez animatora, zabawa fantowa, ognisko z kiełbaskami, napoje, bezpłatny przejazd pojazdem konnym. Kawa, herbata, coś do ogniska bądź własny koszyk (liczba atrakcji jest uzależniona od panujących warunków atmosferycznych).

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20-11-2022:
Msza Święta o godz. 12:00 za zmarłego ks. Grzegorza Boraczewskiego w 1 rocznicę śmierci. W 1988r. pracował w parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie na początku swojej drogi kapłańskiej. Msza Święta o godz. 15:00 ze wspomnieniem rocznicy postawienia pierwszego krzyża na Górze Krzyży (1996r.).

Adwent
Roraty - Msze Święte ku czci Matki Bożej:
18:00 w tygodniu,
15:00 w soboty,
8:00, 15:00 w niedziele.

I Niedziela Adwentu, 27-11-2022:
Spotkanie parafian i pielgrzymów po Mszy Świętej o godz. 10:00 w sali parafialnej.
W planie spotkania:
  • podsumowanie Jubileuszu 300-lecia Świętej Wody,
  • założenie grzebalnego cmentarza,
  • zapytania i wolne wnioski.
Otwarte spotkanie dla każdego, zaprasza Proboszcz, Kustosz ks. Alfred Butwiłowski.
 

Msze Święte:

Msze Święte w Niedziele i Święta od 15 września do maja:
  • 8:00 poprzedzona Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej (przy obrazie Matki Bożej),
  • 10:00 poprzedzona modlitwą za zmarłych (przy Grocie),
  • 12:00 poprzedzona modlitwą Anioł Pański (przy Grocie),
  • 15:00 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia (przy Grocie),
  • 18:00 poprzedzona Różańcem (przy obrazie Matki Bożej).
Msze Święte w dni powszednie:
15:00, 18:00.

Pięć pierwszych sobót miesiąca z medytacją.
Od października 2022 r. do lutego 2023 r. (1.10, 5.11, 3.12, 7.01, 4.02), więcej w aktualnościach.

Modlitwy:

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie 14:50.
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Bolesnej:
sobota 14:30.
Nabożeństwo majowe:
codziennie w maju 18:00.
Apel Maryjny przy Grocie:
codziennie (od V do 15.IX) 21:00.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej:
sobota po Mszy Św. o 15:00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej:
niedziela 7:45.
Różaniec:
niedziela 17:40.
Dziękczynienie za jubileusz 300 lat Świętej Wody, 25 lat Parafii i 25 lat Góry Krzyży
15. każdego miesiąca od grudnia 2021 do września w 2022 r.
Mszy Św. o 10:00, 15:00 (z homilią, z sakramentem chorych i koronką (różańcem) do siedmiu boleści), 18:00.

Kościół XXI wieku

Kościół XXI wieku znajduje się pod otwartym niebem Świętej Wody. Przy zewnętrznym ołtarzu budynku kościoła, przy grocie ze źródełkiem wzorowanej na kaplicy z Lourdes, otoczonym Kapliczkami Różańcowymi oraz stacjami Męki Pańskiej w okresie sprzyjających warunków pogodowych odprawiane są Msze Święte, Nabożeństwa Majowe i Apel Maryjny wraz z intencjami pielgrzymów.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Góra Krzyży

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miłosierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 r. z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego miejsca w Szawlach na Litwie.

W 2000 r. kiedy to Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej w jej centralnym miejscu ustawiono Krzyż Roku Jubileuszowego, który jest widoczny już na obrzeżach Białegostoku w odległości 7 km od Sanktuarium. Krzyżem tym parafianie Świętej Wody symbolicznie i z podlaską gościnnością witają przybywających pielgrzymów. Otaczają go tysiące krzyży przyniesionych przez pielgrzymów lub stawianych przez rodziny, parafie, instytucje i stowarzyszenia z całej Polski i z zagranicy.

Matce Bożej Bolesnej składane są również intencje w znaku kamienia, zanoszone na Górę Krzyży. Błogosławieństwo Krzyży ma miejsce corocznie na Błoniach z Ołtarzem, we wrześniu podczas pieszej Pielgrzymki z Krzyżami z Białostockiej Katedry. Na Górze Krzyży zasadzono Dąb Papieski Świętego Jana Pawła II. Symboliczną bramę na Górę Krzyży stanowi dzwonnica z czterema dzwonami, która stanęła w 2006 r. Góra Krzyży istnieje w świadomości wiernych jako Pomnik Trzeciego Tysiąclecia. Wokół niej są rozmieszczone Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej, znajdujące się na błoniach Świętego Jana Pawła II, na których obecnie trwają dalsze prace upiększające to miejsce.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Stacje Drogi Krzyżowej

W „kościele XXI wieku” Świętej Wody znajdują się rozważania Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa prowadzi wokół budynku kościoła, zaś kończy się na Golgocie, miejscu ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu Naszego Zbawiciela, który zmartwychwstając pokonał dla nas śmierć.

Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej

Wokół Góry Krzyży znajdują się murowane Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej. Z potrzeby ludzkich serc rozwinęło się tu Nabożeństwo Koronki do Siedmiu Boleści, która jest odmawiana w sobotę po Mszy Świętej o godz. 15:00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 (od maja do października).

Ojciec Święty Jan Paweł II
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa

Pielgrzymom rozważąjącym Siedem Boleści Matki Bożej
na Dróżkach Maryjnych w Sanktuarium Święta Woda
poświęconych 24 maja 2003r.
wzywając obfitość łask Bożych